Elledningar

Anslut ditt batteri till CheckWatt och tjäna pengar!

Nu kan vi hjälpa dig att ansluta ditt batteri till CheckWatt, så att du får betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. CheckWatts virtuella kraftverk länkar samman batterier och erbjuder stödtjänster till svenska kraftnät.

Vad är CheckWatt?

För att säkerställa att elnätet alltid är i balans och har rätt frekvens köper svenska kraftnät upp och aktiverar olika typer av stödtjänster. En stödtjänst bidrar med en viss funktion som kraftsystemet behöver, till exempel en upp- eller nedreglering av produktion eller förbrukning av el. CheckWatt är ett företag som tillhandahåller sådana stödtjänster. Genom att ansluta sitt batteri till CheckWatt kan hushåll, bostadsföreningar och företag få betalt för att bidra till elnätets stabilitet.

Hur funkar det?

Du som ägare behöver själv inte göra något efter att batteriet anslutits. CheckWatt använder ditt batteri som en resurs tillsammans med de andra aggregerade resurserna, och kan därmed buda på svenska kraftnäts stjödtjänstmarknader. Du som ägare till resursen kan följa användningen av batteriet i appen Energy in Balance och se de ekonomiska resultaten.

Hur mycket kan jag tjäna?

Ersättningen utgår för tillgängligheten av batteriet och hör alltså inte ihop med den faktiska användningen av resursen. Nedan presenterar vi några räkneexempel på uppskattad årsersättning. CheckWatts hemsida kan du räkna på hur mycket just du skulle kunna tjäna. 

Huvudsäkring

Batteri

Växelriktare

Ersättning per år

16A

13kWh/10kW

10 kW

34 000 kr

20A

16kWh/13kW

15 kW

45 000 kr

16A Huvudsäkring

Batteri: 13kWh/10kW
Växelriktare: 10kW
Ersättning per år: 34 000 kr

20A Huvudsäkring

Batteri: 16 kWh/13 kW
Växelriktare: 15 kW
Ersättning per år: 45 000 kr

Rulla till toppen