Ystad

5,6 kWp | Solcell: Solar Frontier SF 160-S | Växelriktare: Delta RPI M6A | Driftsatt: Juli 2015