Mariestad

I samarbete med Hjalmarssons Rör, Mariestad
3,1 kWp | Solcell: Solar Frontier SF-170-S | Växelriktare: StecaGrid 3203 | Driftsatt: 2015-07-08