Löderup

Lokalföreningen i Löderup har satt upp en stor anläggning
101 kWp | Solcell: 630 x Solar Frontier SF160-S | Växelriktare: V2 x ABB Trio 27.6 TL & 2 x ABB Trio 20.0 TL | Driftsatt: 2015-07-08