Klagstorp – Stora Isie

Klagstorp – Stora Isie
16,15 kWp | Solcell: Solar Frontier SF170-S
Växelriktare: Delta RPI M15A | Riktning: 180°
Taklutning: 22° | Driftsatt: 2016-11-02