OM FUTURA ENERGI

Futura Energi startades våren 2013 av Niklas Knöppel (tekniker och  sjöingenjör).

Niklas intresse för solel uppstod ur ett engagemang för miljö och ekonomi. Han gick igenom utbudet av olika solpaneler och fastnade till slut för CIS-tunnfilm, panelen ifrån japanska Solar Frontier, som sedan installerades på den egna gården.

 

Vintern 2013 förstärktes företaget med Mikael Johansson. Efter 17 år inom kärnkraftsindustrin ville Mikael arbeta med att producera energi på ett miljömässigt bättre sätt. 

Mikael och Niklas kompletterar varandra väl, då Mikaels styrka ligger inom personal- och kundrelaterade frågor och Niklas har ett stort kunnande inom tekniskt långsiktiga och hållbara system.

2016 växte Futura Energi rejält och sortimentet av solpaneler och övrig utrustning ökade kraftigt.

2018 övergick Niklas Knöppel och Mikael Johansson till Solelgrossisten, en fristående grossist inom solenergi.

Futura energis kärnverksamhet finns förstås kvar med samma  inriktning mot nöjda solelkunder i Skåne!