Österlenvulk i Gärsnäs levererar 100 Mwh per år

Futura Energi monterade solpaneler på ramp hos Österlenvulk i Gärsnäs som är en våra företag referenser

Österlenvulk i Gärsnäs är en institution på Österlen. Lokalerna i det gamla sockerbolagets saftningsstation är vackra – men kräver en hel del energi. 2019 monterade …

Österlenvulk i Gärsnäs levererar 100 Mwh per år Läs mer »