Ystad – Bellevue

40 kWp | Solcell: 235 x Solar Frontier SF170-S | Växelriktare: 2 x Delta RPI M15A & 1 x Delta RPI M6A | Riktning: 157°, 163°, 169°, 176°, 183° | Taklutning: 20°, 38°, 20°, 38°, 20° | Driftsatt: 2016-05-31