Vallkärra

I samarbete med Implementa Hebe AB, Lund
20,5 kWp | Solcell: 128 st TSMC TS-160C2 | Växelriktare: Delta RPI M20A | Riktning: 169° | Taklutning: 50° | Driftsatt: 2015-06-17