Trelleborg Annarp

23,12 kWp | Solcell: 136 st. Solar Frontier SF170-S | Växelriktare: Delta RPI M20A | Riktning: 179° | Taklutning: 32° | Driftsatt: 2015-10-16