Torna Hällestad

4,1 kWp | Solcell: Solar Frontier SF 170-S | Växelriktare: Steca Stecagrid 4003 | Driftsatt: juli 2015