Lund 5

I samarbete med Implementa Hebe AB, Lund
5,25 Wp | Solcell: Solar Frontier 175 Wp | Växelriktare: Steca 4803 | Riktning: Söder
Taklutning: Platt tak | Evishinenamn: Danska vägen 74
Driftsatt: Augusti 2017