Smedstorp

Ängdala gård
5,44 kWp | Solcell: Solar Frontier SF170-S | Växelriktare: Delta RPI M6A | Riktning: 218° | Taklutning: 44° | Driftsatt: 2016-11-16