Rörum – Mandelmanns trädgårdar

15,8 kWp | Solcell: TSMC-160-C2 | Växelriktare: Kostal Piko 17 kW | Driftsatt: Mars 2015