Östra Vemmerlöv

6,0 kWp | Solcell: Solar Frontier SF-170-S | Växelriktare: Delta RPI M6A | Driftsatt: 2015-05-29

image