Mölndal

I samarbete med Solenergi Göteborg AB Solenergi Göteborg ABs stora demonstrationsanläggning Med Solar Frontier, Solar World och PPAM solpaneler

Solcell: 32 st Solar Frontier SF170-S | Växelriktare: Kostal Piko 5.5 | Riktning: 165° | Lutning: 30° 

Solcell: 16 st Solar Frontier SF170-S | Växelriktare: Kostal Piko 5.5 | Riktning: 165° | Lutning: 90° (fasadmontage) 

Solcell: 32 st Solar Frontier SF170-S | Växelriktare: Kostal Piko 5.5 | Riktning: 75° & 255° (öst-, västinstallation) | Lutning: 30° 

Solcell: 32 st Solar Frontier SF170-S | Växelriktare: Kostal Piko 5.5 | Riktning: 75° & 255° (öst-, västinstallation) | Lutning: 15° | Driftsatt augusti 2015