Lund Griffelvägen

7,1 kWp | Solcell: Solar Frontier SF-165-S | Växelriktare: SMA Sunny Tripower 7000TL | Driftsatt: 2014-09-16