Lund 6

I samarbete med Implementa Hebe AB, Lund
7,12 kWp | Solcell: 25 x Jinko Solar JKMS285M-60 | Växelriktare: Kostal Piko 7 kW | Riktning: Söder 174 grader |
Taklutning: 36° | Driftsatt: September 2017