Löderup 2

6,12 kWp | Solcell: 18 x SF165-S (öster) & 18 x SF175-S (väster) | Växelriktare: FSP Hybrid 10 kW & batteri back-up
Riktning: 90° & 270° | Taklutning: 45° | Driftsatt: 2017-08-17