Kristianstad


3,0 kWp | Solcell: Solar Frontier SF-165-S | Växelriktare: Solar Frontier SF-WR-3000 | Driftsatt: 2014-07-25