Köpingebro

26,5 kWp | Solcell: Solar Frontier SF-170-S | Växelriktare: Kostal Piko 17kW & 10kW | Driftsatt: 2015-01-27

image