Klagstorp – Södra Åby

Södra Åby Lokalförening, Klagstorp
Sammanlagd installerad effekt: 196.7 kWp

Stora taket:
130,4 kWp | Solcell: 767 st. Solar Frontier SF170-S | Växelriktare: 2 x Delta RPI M50A & 1 x Delta RPI M30A | Riktning: 170° | Taklutning: 44° | Driftsatt: 2016-05-02
Lilla taket:
65,3 kWp | Solcell: 384 st. Solar Frontier SF170-S | Växelriktare: 2 x Delta RPI M30A | Riktning: 195° | Taklutning: 25° | Driftsatt: 2016-05-02