Hörby

8,16 kWp | Solcell: Solar Frontier SF160-S | Växelriktare: Delta RPI M8A | Riktning söder: -10° | Taklutning: 45° | Driftsatt: 2016-12-07