Glemmingebro

10 kWp | Solcell: Solar Frontier SF 165-S, SF160-S | Växelriktare: Kostal Piko 10 | Driftsatt: Etapp 1; April 2015, etapp 2; maj 2016