Bollstabruk

I samarbete med Farmartjänst Ådalen
12,1 kWp | Solcell: 71st Solar Frontier SF-170-S | Växelriktare: Delta RPI M15A | Driftsatt: 2015-08-19