Bästekille

11,90 kWp | Solcell: Solar Frontier SF175-S |
Växelriktare: Fronius Symo 12.5 3-M | Riktning: 180°
Taklutning: 45° | Driftsatt: 2017-07-07